Acum pe FM: Muzica de catifea

Fila de calendar 1 iulie 2014

01 Iulie, 2014 (238 vizite | 0 comentarii)
Yahoo Messenger Facebook Delicious Stumbleupon Tiparire
 
Semnificatia zilei de 1 iulie 2014
 • * Urmează să intre în vigoare schema de restructurare a creditelor populaţiei
 • * Începând cu această dată urmează să devină obligatorii primul set de standarde de evaluare adaptate pieţei din România, elaborat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
 • * Începând cu această dată salariul minim pe economie va crește de la 850 la 900 de lei, conform unei decizii a Guvernului 
 
Calendar religios
 • - Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi (Calendarul Creştin-Ortodox 2014)
   
 • - Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (Calendarul Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Armene din România - Sărbători principale 2014)
 Evenimente interne
 • - "Ziua Muzicilor Militare" în România; după aplicarea Regulamentului Organic din 1/13.VII.1831, în structura noilor batalioane de "miliţii" ale Armatei permanente au intrat, începând slujba sub drapel, şi "ostaşii muzicanţi" (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, dintr-un tambur, 24 de muzicanţi şi opt toboşari) 
   
 • - 1822, 1/13: Restabilirea domniilor pământene prin numirea, de către Poarta Otomană, a lui Ioan (Ioniţă) Sandu Sturdza în Moldova (1822-1828), şi a lui Grigore Dimitrie Ghica (1822-1828) în Ţara Românească; se punea astfel capăt regimului fanariot, instaurat în 1711 în Moldova şi în 1716 în Ţara Românească 
   
 • - 1866: A fost promulgată prima Constituţie a României (în vigoare - cu unele modificări din 1879, 1884 şi 1917 - până în 1923, când a fost înlocuită de Constituţia României Mari), redactată după modelul Constituţiei Belgiei din 1835, considerată atunci a fi cea mai avansată pe plan european; era un act de factură liberală care proclama suveranitatea națională, stabilea libertăți și drepturi cetățenești şi prin care se instituia principiul separării puterilor în stat
   
 • - 1877: A murit Simeon Marcovici, profesor, publicist şi traducător; adept al convingerilor Şcolii Ardelene şi ale lui Gheorghe Lazăr despre însemnătatea şcolii, a răspândirii cărţii, a ştiinţei, pentru luminarea naţiei; promotor al învăţământului în limba română (n. 1802)   
   
 • - 1878, 1/13: S-a încheiat Congresul de la Berlin (început la 1/13.VI.1878), convocat în vederea revizuirii Tratatului de la San Stefano (semnat la 19.II/3.III.1878 şi care punea capăt războiului ruso-româno-turc de la 1877-1878); au participat reprezentanţii celor şapte Mari Puteri, România nefiind admisă cu participare oficială; Congresul îi recunoştea, însă, independenţa şi drepturile asupra Dobrogei (a cărei frontieră sudică urma să fie trasată de o comisie internaţională), Deltei Dunării şi Insulei Şerpilor, cu condiţia acceptării de către România a încorporării sudului Basarabiei în Imperiul Ţarist  
   
 • - 1881, 1/13: A apărut (până în aprilie-mai 1891, cu întreruperi), la Iaşi, "Contemporanul", revistă politică, culturală, ştiinţifică şi literară (legată de ideologia socialistă din România), sub conducerea lui Ioan Nădejde (1881-1885) şi apoi a lui Vasile Gh. Morţun (1885-1891), avându-l ca mentor pe Constantin Dobrogeanu-Gherea 
   
 • - 1882, 1/13: Statul român a răscumpărat calea ferată Cernavodă-Constanţa şi portul Constanţa de la o companie engleză căreia Turcia i le concesionase în 1857 (la 10.XII.1882 se va forma o Direcţie pentru exploatarea căii ferate, cu sediul la Constanţa)    
   
 • - 1902: Apare, la Budapesta (1902-1906, bilunar), revista pentru cultură, literatură şi artă "Luceafărul", animată de tinerii universitari români din Budapesta: Al. Ciura, O. Goga şi O. C. Tăslăoanu; revista va apărea şi la Sibiu (1906-1914, bilunar; 1934-1939, lunar; serie nouă: 1941-1944) şi Bucureşti (1919-1920, lunar)    
 • - 1925: S-a născut Ion Maxim, critic literar, poet şi prozator (m. 1960)    
   
 • - 1929: Apare Legea privind crearea Regiei Autonome a CFR, care urma să ia în exploatare şi în administrare toate liniile de cale ferată din ţară 
   
 • - 1929: S-a născut scriitorul Costache Olăreanu (m. 2000) 
   
 • - 1933: S-a născut medicul neurochirurg Leon Dănăilă; considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa, el figurează printre cele 500 de genii ale secolului 21 (potrivit “500 Greatest Geniuses of the 21st Century” editat de Institutul Biografic American); este cel care a folosit primul în România, încă din 1981, microscopul operator, care a revoluţionat chirurgia vasculară, scăzând astfel mortalitatea în urma intervernţiilor chirurgicale pe creier de la peste 50% la 4%; are la activ peste 40.000 de intervenţii chirurgicale; membru titular al Academiei Române din 2004   
   
 • - 1935: A fost înfiinţată Academia de Medicină din România, al cărei fondator a fost dr. Daniel Danielopolu    
   
 • - 1937: S-a născut scriitorul şi publicistul Olimpian Ungherea (m. 2012)
   
 • - 1938: S-a născut medicul Nicolae Ghilezan; contribuţii în domeniul oncologiei clinice şi al tratamentului multidisciplinar al cancerului; membru corespondent al Academiei Române din 2000 
   
 • - 1941: S-a născut Ion Pop, poet, critic şi istoric literar 
   
 • - 1946: S-a născut actriţa Aimée Iacobescu. NOTĂ: Data naşterii este de fapt 23 iunie 1946, în acte fiind trecută pe 1 iulie 
   
 • - 1947: S-a născut Dan Verona (numele la naştere: Neculai Creţu), poet, prozator şi traducător; realizator, din 1972, de emisiuni culturale la Radiodifuziunea Română (cu o întrerupere în perioada 1988-1990)
     
 • - 1954: A murit Alexandru Muşina, antologator, editor, eseist, publicist, poet şi profesor (m. 2013) 
   
 • - 1960: S-a născut bas-baritonul Sever Barnea   
   
 • - 1963: A murit botanistul Ion Grinţescu; contribuţii în cunoaşterea florei României, în fiziologia şi anatomia plantelor şi în studiul algelor (n. 1874) 
   
 • - 1972: A murit (la Paris) Basil Munteanu, istoric literar şi comparatist; redactor responsabil al revistei "Revue de littérature comparée"; a publicat, la Paris, o "Panoramă a literaturii române contemporane" pentru străinătate; membru corespondent al Academiei Române din 1939 (n. 1897)    
   
 • - 1990: A murit economistul Victor Jinga, profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, autorul monumentalei lucrări „Probleme fundamentale ale Transilvaniei”; pentru convingerile sale politice a fost întemniţat, între anii 1949 şi 1963, în închisorile comuniste (n. 1901)
   
 • - 1993: Intră în vigoare Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA); guvernul condus de Nicolae Văcăroiu introduce taxa pe valoare adăugată (care înlocuieşte impozitul pe circulaţia mărfurilor) prin Ordonanţa 3/1992 (aprobată prin legea 130/1992); decizia a avut ca obiectiv alinierea fiscalităţii interne la practicile europene. Introducerea TVA a generat creşterea indicelui preţurilor de consum, dar a avut efect stimulativ asupra investiţiilor şi exporturilor
   
 • - 1994: Parlamentul a adoptat Legea nr. 45 privind apărarea naţională a României 
   
 • - 1998: A murit Dumitru Berciu, istoric şi arheolog; specialist în arheologie preistorică; membru de onoare al Academiei Române (n. 1907) 
   
 • - 1999: A fost înfiinţată Direcţia Generală de Informaţii a Apărării (DGIA), serviciul de spionaj al Armatei Române 
   
 • - 2002: A murit medicul chirurg Pius Brânzeu; activitate ştiinţifică concretizată în peste 200 de comunicări prezentate la congrese naţionale şi internaţionale; preocupări de filosofia medicinei şi de etică medicală; membru titular al Academiei Române din 1990 (n. 1911)    
   
 • - 2005: A avut loc denominarea monedei naţionale; 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou    
   
 • - 2007: Debutul emisiei online la Radio România Muzical  
   
 • - 2013: A murit geologul Radu Alexandru Dimitrescu; contribuţii în domeniul petrografiei; membru titular al Academiei Române din 1996 (n. 1926) 
EVENIMENTE EXTERNE
 
 • - Strasbourg: Prima sesiune a noului Parlament European în cadrul căreia are loc alegerea preşedintelui (1 – 3 iul.)
   
 • - Ziua Naţională a Republicii Burundi; aniversarea proclamării independenţei - 1962  
   
 • - Ziua Naţională a Canadei; întemeierea Confederaţiei Canadiene - 1867  
   
 • - Ziua Naţională a Republicii Ruandeze; aniversarea proclamării independenţei - 1962
   
 • - Aniversarea fondării Republicii Somalia/1960. Ziua Naţională  
   
 • - 1646: S-a născut Gottfried Wilhelm Leibniz, filosof şi matematician german; a elaborat, independent de Newton, calculul infinitezimal; a încercat să creeze o logică bazată pe utilizarea simbolurilor, fiind un precursor al logicii matematice; unul din cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de al XVIII-lea şi unul din întemeietorii iluminismului german (m. 1716)  
   
 • - 1742: S-a născut Bohuslav Černohorský, compozitor şi organist ceh (m. 1864)  
   
 • - 1784: A murit compozitorul şi organistul Wilhelm Friedemann Bach, fiul renumitului compozitor german Johann Sebastian Bach (n. 1710) 
   
 • - 1788: S-a născut Jean-Victor Poncelet, matematician şi inginer francez; contribuţii în domeniul geometriei proiective şi în mecanica aplicată (m. 1867) 
   
 • - 1804: S-a născut scriitoarea franceză George Sand (numele real: Amandine-Aurore-Lucile Dupin) (m. 1876) 
   
 • - 1872: S-a născut Louis Blériot, aviator şi constructor francez de avioane; a realizat, în premieră, primul zbor între Europa continentală şi Marea Britanie (a traversat Canalul Mânecii cu avionul, la 25.VII.1909) (m. 1936)  
   
 • - 1875: S-a născut Mario Roques, lingvist şi filolog francez; printre preocupările sale s-a numărat şi studierea limbii şi literaturii române; a condus Institutul de Filologie Română din cadrul Facultăţii de Litere din Paris şi a fost mai mulţi ani director al revistei „România”; membru corespondent străin al Academiei Române din 1914 (m. 1961)    
   
 • - 1879: S-a născut istoricul literar italian Ramiro Ortiz; din 1909 a fost profesor la Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti şi director al Institutului Cultural Italian din Bucureşti; a tradus în limba italiană din creaţia eminesciană; membru de onoare străin al Academiei Române din 1934 (m. 1947) 
   
 • - 1879: S-a născut Léon Jouhaux, lider francez de sindicat, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1951 (m. 1954) 
   
 • - 1896: A murit scriitoarea americană Harriet Beecher Stowe (n. 1811)    
   
 • - 1899: S-a născut Thomas A. Dorsey, compozitor şi pianist afro-american, considerat părintele muzicii gospel; a reprezentat, împreună cu Mahalia Jackson, epoca de aur a acestui gen muzical (m. 1993)
   
 • - 1899: S-a născut Charles Laughton, actor şi regizor american de film de origine britanică (m. 1962) 
   
 • - 1899: S-a născut Konstantinos Tsatos, jurist, filosof şi om politic grec (preşedinte al R. Elene între 1975 şi 1980); membru de onoare străin al Academiei Române din 1980 (m. 1987) 
   
 • - 1902: S-a născut regizorul american de film William Wyler, clasic al cinematografului hollywoodian (m. 1981)  
    
 • - 1906: S-a născut Estée Lauder (numele adevărat - Josephine Ester Mentzler), fondatoarea companiei americane de cosmetice care-i poartă numele, înfiinţate în anul 1946 (m. 2004). NOTĂ: Data naşterii este confirmată de familie; după alte surse anul naşterii ar fi 1908 
   
 • - 1916: S-a născut (la Tokyo) actriţa americană de film Olivia de Havilland    
   
 • - 1926: S-a născut François-Régis Bastide, scriitor şi diplomat francez (m. 1996)    
   
 • - 1926: S-a născut economistul american Robert W. Fogel, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 1993,  împreună cu conaţionalul său Douglass C. North, pentru reînnoirea investigaţiei istoriei economice prin aplicarea metodelor cantitative pentru explicarea schimbului economic şi instituţional (m. 2013)   
   
 • - 1926: S-a născut compozitorul german Hans Werner Henze (m. 2012)   
   
 • - 1929: S-a născut biologul american Gerald (Maurice) Edelman; cercetări asupra anticorpilor; Premiul Nobel pentru Medicină în 1972, împreună cu Rodney R. Porter (m. 2014) 
   
 • - 1931: S-a născut actriţa franceză de film Leslie Caron    
   
 • - 1934: S-a născut regizorul, producătorul, scenaristul şi actorul francez de film Claude Berri (numele real: Claude Langmann) (m. 2009) 
   
 • - 1934: S-a născut Sydney Pollack, regizor, actor şi producător american de film (m. 2008) 
   
 • - 1939: S-a născut Karen Black (născută Karen Blanche Ziegler), actriţă de film, scenaristă, compozitoare şi producătoare americană (m. 2013) 
   
 • - 1941: S-a născut farmacologul american Alfred G. Gilman; a studiat moleculele descoperite de conaţionalul său Martin Rodbell, a identificat şi purificat (1985) proteinele G, determinând rolul lor în transmiterea semnalelor între celulele organismului uman; Premiul Nobel pentru Medicină pe 1994, împreună cu Martin Rodbell    
   
 • - 1944, 1-22: A avut loc Conferinţa de la Bretton Woods (SUA), unde s-a hotărât înfiinţarea Fondului Monetar Internaţional - FMI (activitatea oficială a FMI a început la 1.III.1947) şi a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cunoscută mai mult sub numele de Banca Mondială (a început să funcţioneze la 25.VI.1946) 
   
 • - 1958: A murit chimistul britanic Harry Nicholls Holmes; a cristalizat, în anul 1882, vitamina A; filantrop şi colecţionar de artă (n. 1879) 
   
 • - 1961: S-a născut atletul american Carl Lewis, multiplu campion olimpic (10 medalii, dintre care 9 de aur, la Olimpiadele din 1984 şi 1996) şi mondial (8 medalii de aur şi una de bronz, între anii 1981 şi 1993) la săritura în lungime    
   
 • - 1961: S-a născut Lady Diana, prinţesă de Wales, fosta soţie a prinţului moştenitor Charles al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (m. 1997, într-un accident rutier la Paris)    
   
 • - 1964: A murit dirijorul francez Pierre Monteux (n. 1875) 
   
 • - 1968: A fost deschis spre semnare Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (NPT), intrat în vigoare la 5 martie 1970. NPT numără, în prezent, 189 de state părţi. RPD Coreeană a anunţat, unilateral, în 2003, că se retrage din Tratat, iar Israel, India şi Pakistan nu sunt părţi la NPT. România a semnat Tratatul în prima zi a deschiderii spre semnare şi l-a ratificat la 30 ianuarie 1970, depunând instrumentele de ratificare în capitalele celor trei state depozitare (Marea Britanie, SUA, URSS) la 4 februarie 1970 
   
 • - 1974: A murit Juan Domingo Perón, om de stat argentinian, de două ori președinte al Argentinei, în perioada 1946-1955 și în perioada 1973-1974 (n. 1895) 
   
 • - 1991: A avut loc, la Praga, ultima consfătuire a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia (Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între ţările socialiste europene, denumit astfel după locul unde a fost semnat); la Praga a fost adoptat comunicatul privind încetarea valabilităţii Tratatului semnat la 14.V.1955 şi a Protocolului cu privire la prelungirea duratei de valabilitate, semnat la 26.IV.1985, tot la Varşovia    
   
 • - 1996: A intrat în vigoare legea care garantează dreptul la eutanasie în teritoriul de nord al Australiei, prima lege de acest fel din lume   
   
 • - 1996: S-a sinucis, cu o supradoză de medicamente, actriţa americană Margaux Hemingway, nepoata celebrului scriitor american Ernest Hemingway (n. 1954)
   
 • - 1997: Colonia britanică Hong Kong a revenit oficial sub suveranitatea R. P. Chineze, ca regiune administrativă cu statut special, pe baza Declaraţiei chino-britanice semnate la 19.XII.1984 (Anglia a obţinut insula Hong Kong prin Tratatul anglo-chinez de la Nanjing, încheiat la 29.VIII.1842)  
   
 • - 1997: A murit actorul american de film Robert Mitchum (n. 1917)  
   
 • - 1999: A murit Edward Dmytryk, regizor şi producător american de film de origine canadiană (n. 1908) 
   
 • - 1999: A murit Guy Mitchell (numele real: Al Cernick), cântăreţ pop şi actor american de origine croată (n. 1927) 
   
 • - 2000: A murit actorul de film american Walter Matthau (n. 1920)  
   
 • - 2001: A murit pianista poloneză Halina Czerny-Stefanska (n. 1922)     
   
 • - 2001: A murit Nikolai Ghenadievici Basov, fizician sovietic, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1964, împreună cu Aleksandr Prohorov și Charles Hard Townes, pentru munca lor de pionierat în domeniul maserilor și laserilor (n. 1922)
   
 • - 2002: Curtea Penală Internaţională, primul tribunal permanent însărcinat cu pedepsirea crimelor de război, şi-a început activitatea la Haga
   
 • - 2002: Multimiliardarul american Steve Fossett a devenit primul om care a reuşit să efectueze singur înconjurul lumii în balon, fără escală
   
 • - 2004: A murit Marlon Brando, actor şi regizor de film american (n. 1924) 
   
 • - 2008: A murit Mel Galley, chitarist al trupei britanice de heavy metal Whitesnake (n. 1948)  
   
 • - 2009: A murit Karl Malden, actor de film şi de televiziune american (n. 1912) 
   
 • - 2012: A murit Evelyn Lear, soprană americană (n. 1926)    
   
 • - 2013: Croaţia a aderat la Uniunea Europeană, fiind cea de-a 28-a ţară componentă a blocului comunitar; este prima ţară care s-a alaturat UE de la aderarea, în 2007, a României şi Bulgariei 
   
 • - 2014: Italia preia, de la Grecia, preşedinţia semestrială rotativă a Uniunii Europene  
   
 • - 2014: Grecia preia de la Bulgaria preşedinţia semestrială a Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) 
« Precedentul Urmatorul »

Evenimente recente

(Sursa foto - Radio România) Radio România la summitul mondial dedicat educaţiei prin media
Într-un secol în care canalele de comunicare sunt din ce în ce mai multe și mai diverse, însă mesajul transmis este din ce... citește
Elena Mosuc & G Salgueiro Operfado, un spectacol grandios în aer liber la Iași
Opera Naţională Română Iaşi vă invită la cel mai grandios spectacol de operă din capitala Moldovei “Magia serii în sunet și... citește

Adaugă un comentariu

Nume:
Comentariu:
Cod Securitate:
cod securitate

Comentarii

Încă nu există comentarii pentru acest eveniment.

Newsletter


Twitter Radio Iasi
© Radio Iași 2019, toate drepturile rezervate.